Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecgemerskyjablonec.sk spravuje Obec Gemerský Jablonec je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Gemerský Jablonec

Adresa:
Obecný úrad Gemerský Jablonec
Hlavná 277
980 35 Gemerský Jablonec

IČO: 00318710

Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Rimavská Sobota 
Región: Gemer 
Počet obyvateľov: 695 
Rozloha: 1044 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1275

Všeobecné informácie: gemerskyjablonec1@gmail.com
Starosta: Štefan Farkas

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47/ 581 21 40
E-mailgemerskyjablonec1@gmail.com

Úradné hodiny: 

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Kompetencie:
Obec Gemerský Jablonec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Gemerský Jablonec je zriadený na Miestnom úrade vJesenskom

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Najbližšia pobočka: Pobočka Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 1A, 979 01 Rimavská Sobota
IBAN: SK52 5600 0000 0021 8537 2001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk